Onderhoudscontract

Etiket Nederland beveelt aan om tenminste eens per jaar preventief onderhoud aan uw printer uit te laten voeren. De kans op storingen neemt af en de levensduur van de printer wordt aanzienlijk verlengd.

Tijdens het onderhoud wordt de printer volledig gereinigd en worden alle essentiële onderdelen gecontroleerd op slijtage. Wanneer er onderdelen vervangen dienen te worden zal dit altijd in overleg worden uitgevoerd.

Klik hier voor het downloaden van het document 'Onderhoudscontract Printer'.
  Voor meer informatie over het afsluiten van
een onderhoudscontract kan er contact
opgenomen worden met afdeling Sales.

T +31 (0)72 - 533 20 44
E